Kontaktinfo

info@radioshalom.dk
Tlf. & fax: (+45) 35 85 86 11
Giro nr. 277-8998

Om Radio Shalom

  • Tilladelseshaver: JL Radioforening
  • Kontaktoplysninger: info@radioshalom.dk - tel.35858611
  • Navn og frekvenser: 87.6 MHz FM + 90.6 MHz FM
  • programvirksomhed og sendetider: Se relevant side
  • Radio- og tv-nævnet er den kompetente tilsynsmyndighed.