Udsendelse 2017-08-20 16:00

Sprog:
Studievært: Doron Silberberg

♥ אקטואליה: זה קיץ זה? מלחמת הכנופיותההגירה ההמונית לאירופה

♥ דיון 1: הנסיך הקטן והמתוסכל ועתיד בית המלוכה הדני.

♥ דיון 2: טראמפ והימין הקיצוני בארה”ב.

♥ ספר: על ‘בדרך אל החתולים והאשה הגדולה מן החלומות של יהושע קנז, צפי קרגלונד.

♥ שיר: ‘תשעה שירים לשמואל‘ חגית גרוסמן.
                                                                                  ♥ אמנות: מה ניתן לראות בלואיזיאנה, בארקן ובאי הנייר.

♥ ציטטותמדברי רודנים וחכמים אחרים.

♥ מוסיקה: מוסיקה ישראלית.

 

האזנה ערבה

באולפן:

יגאל רום, בנימין כץ, דורון זילברברג

והטכנאי: מרסל יולזרי

 

 

Rul til toppen